The Center for Spinal Disorders FAQ’s, Englewood NJ

Kniha poskytuje komplexní náhled na chirurgickou léčbu degenerativního postižení bederní páteře včetně nejmodernějších poznatků, které jsou podrobně vysvětleny a systematizovány. Ačkoli je publikace primárně určena pro studium v oborech ortopedie, neurologie, neurochirurgie a radiologie, umožní pomocí bohaté obrazové dokumentace s množstvím RTG, CT a MRI snímků (celkem 264 snímků) i laickým čtenářům strukturalizovat pohled na jednotlivé typy degenerativního postižení bederní páteře. Knihu je možné objednat u nakladatelství Grada:

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře