The Center for Spinal Disorders FAQ’s, Englewood NJ

V oblasti páteře bohužel může docházet i k nádorovému bujení. Primární kostní nádory páteře jsou velmi vzácné, ve většině se jedná o metastatický proces nádoru jiné části těla (Obr. 1). Ve většině případů pouze velmi časná diagnostika a onkologická léčba v kombinaci s chirurgickým výkonem může dosáhnout dobrých výsledků.