The Center for Spinal Disorders FAQ’s, Englewood NJ

Páteř tvoří v kombinaci se svalovým korzetem mechanickou oporu vzpřímeného držení těla a dále poskytuje ochranu nervovým strukturám (míše a nervovým kořenům) umístěným uvnitř páteřního kanálu. Páteř se skládá ze tří segmentů.

Krční páteř je tvořena sedmi obratli. První dva - atlas a axis (nosič a čepovec) tvoří tzv. horní krční páteř a mají zásadně odlišnou stavbu od všech ostatních obratlů. Atlas má tvar prstence a axis obsahuje směrem nahoru výběžek dens axis (zub čepovce), který se dotýká vnitřní hrany prstence atlasu. Toto skloubení umožňuje vynikající rotační pohyb. V oblasti dolní krční páteře sestávájící z pěti obratlů (C3-C7) a hrudní a bederní páteře z dvanácti a pěti obratlů (T1-12 a L1-5) mají již obratle klasický tvar skládající se z obratlového těla, oblouku, trnových a příčných výběžků.

Fyziologicky je páteř v sagitální rovině esovitě prohnuta, v oblasti krční páteře konvexitou vpřed (krční lordóza), v oblasti hrudní páteře konvexitou vzad (hrudní kyfóza) a v oblasti bederní páteře opět konvexitou vpřed (bederní lordóza).

Každý hrudní obratel je klouby spojen s dvojicí žeber. Kost křížová umístěna pod bederní páteří vzniká srůstem několika obratlů a tvoří zadní část pánevního kruhu. Je spojena s kostmi kyčelními tzv. sakroiliakálními (SI) klouby. Pod kostí křížovou se nalézají ještě segmenty kostrče.