The Center for Spinal Disorders FAQ’s, Englewood NJ

Zánětlivá postižení páteře jsou onemocnění sice nepříliš častá, nicméně někteří lidé jsou rizikem vzniku zánětu páteře ohroženi zřetelně více. Jedná se o diabetiky, pacienty s imunosupresivní léčbou, drogově závislé a pacienty s bakteriálním zánětem kterékoli části těla. Tento zánět může poté přejít na páteř. Magnetický rezonance a CT prokáže zánětlivé postižení meziobratlové ploténky (spondylodiscitida, Obr. 1), které může přecházet i na obratlová těla. Projevuje se velmi intenzivními většinou akutně vzniklými bolestmi zad a neurologická postižení bohužel nejsou výjimkou. Léčbou je chirurgický výkon v kombinaci s dlouhodobou antibiotickou léčbou.